ἐπινεμήσεως

ἐπινεμήσεω̆ς , ἐπινέμησις
appropriate apportioning
fem gen sg (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • CEREA Bulla — Imperatoribus Graecis in usu fuit, cum ad matrem, uxorem, filium scriberent; fuitque, sicut et plumbea, quam iidem in literis ad Despotam, Patriarchas et reliquos Principes honoratiores, adhibebant, ab accubitore pali vel annuli signata, ut,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DICERIUM — Graece Δικήριον, dicebatur in Imperio Graeco bulla cerea duplex, rubra et prasina, quâ utraque utebatur Imp. ut innueret, ad se pariter atque ad Patriarcham, docendi munus, pertinere. Balsamo de privilegiis Patriarch. p. 444. Ε᾿ντεῦθεν γὰρ οἱ… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.